Mini Sözlük

Bilgisayarlı Tomografi: Organları yatay kesitler alarak görüntüleyen ve x ışınlarıyla çalışan radyoloji tetkiki.
İmpotans: Erkekte penis sertleşme yetmezliği durumu, iktidarsızlık.
İnfertilite: İstendiği halde çocuk sahibi olamama durumu, kısırlık.
Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemi: Yüksek manyetik alandan faydalanılarak değişik düzlemlerde kesit alınabilen bir görüntüleme yöntemi.
Ultrasonografi: Duyabileceğimiz frekans aralığının üstündeki sesin kullanıldığı bir görüntüleme yöntemi. Görüntüler kesitler şeklinde olur.
Üreter: Böbrek ve mesane arasındaki idrar yollarıdır.
Üretra: Mesane ile dış ortam arasını bağlayan idrar yolu bölümüdür.